Čo prezrádzajú energetické štítky o vlastnostiach kotla?

Energetické štítky na domácich spotrebičoch určite dobre poznáte. Ešte v septembri 2015 ale vstúpili do platnosti viaceré nariadenia Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na všetky výrobky spojené so spotrebou energie a teda aj na kotly a ohrievače vody. Energetický štítok má za úlohu jednoduchým a prehľadným spôsobom informovať o najdôležitejších vlastnostiach kotla. Čo všetko sa z neho dozviete?

Musí byť energetickým štítkom vybavený každý kotol?

Povinné „štítkovanie“ je trendom, ktorý zasiahol viaceré oblasti. Od bežných domácich spotrebičov až po pneumatiky a teraz už aj tepelné čerpadlá a kotly. Cieľom tohto snaženia je predovšetkým sprehľadnenie ponuky a uľahčenie výberu medzi jednotlivými produktmi. Európska únia chce týmto spôsobom zároveň podporiť dopyt po ekologickejších zariadeniach a produktoch.

Nariadenie o označovaní výrobkov spojených so spotrebou energie štítkom sa týka vykurovacích kotlov, tepelných čerpadiel, kogeneračných jednotiek, systémových paketov a zásobníkov s objemom do 2 000 litrov. Štítok zjednodušuje orientáciu medzi jednotlivými parametrami a aj laik by si mal vďaka nemu bez problémov vybrať to najvhodnejšie riešenie.

Energetický štítok kotla uvádza názov výrobku, dodávateľa a funkciu zariadenia (vykurovanie/ohrev vody). Z celého štítka vás ale zrejme najviac bude zaujímať zaradenie kotla do energetickej triedy. Zariadenia sú do energetických tried zaradené podľa tzv. indexu energetickej účinnosti (EEI), ktorý vychádza zo sezónnej energetickej účinnosti. Vypočítané
EEI sa zaokrúhli na celé číslo a na základe neho sa, napríklad kotol, zaradí do konkrétnej energetickej triedy.

Energetické triedy sú označené písmenami od A++ (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) pri vykurovaní a obdobne od A po G pri funkcii ohrevu vody. Vyobrazenie je pritom graficky veľmi podobné tomu, ktoré poznáte zo štítkov domácich spotrebičov.

Spodná časť štítka patrí dvom údajom, a to hladine hluku v miestnosti (dB) a menovitému tepelnému výkonu (kW). Dodajme, že v zmysle nariadenia musia byť energetickým štítkom vybavené všetky kotly a ohrievače vody vyrobené po 26. septembri 2015.

Päť vecí, ktoré musíte vedieť, ak kupujete nábytok