Osvetlenie Twin City Tower zaujme okoloidúcich, aj nájomníkov

Hlavnou dominantou komplexu Twin City v Bratislave je budova Twin City Tower, ktorá už na prvý pohľad upúta svojím exteriérovým osvetlením. Spoločnosť Smart Light na tomto projekte participovala ako jeden z dodávateľov svetelných riešení do exteriéru a interiéru. Tie sú v rámci Twin City Tower natoľko unikátne, že sme sa im rozhodli venovať viac pozornosti a porozprával nám o nich spolumajiteľ spoločnosti Smart Light s.r.o. Karol Vrbatovič.

Twin City Tower je dominantou aj vďaka dynamicky osvetlenej fasáde

Dominantné budovy si zaslúžia netradičné riešenia. A tak sa môžu stať unikátnym a reprezentatívnym srdcom nielen komplexu, ale aj priľahlého verejného priestoru. V prípade Twin City Tower padla zo strany investora požiadavka na to, aby bola táto budova vkusne zvýraznená netradičným osvetlením fasády. So špeciálne osvetlenou fasádou sa počítalo už vo fáze projektu, čo rozviazalo ruky dodávateľom jednotlivých prvkov. Celé osvetlenie bolo navrhnuté a skomponované na mieru a špeciálne pre potreby Twin City Tower.

Základom pre realizáciu tohto osvetlenia bola precízne navrhnutá kabeláž vo vnútri budovy, pri ktorej sa s osvetlením fasády už počítalo. Jednotlivé prvky tohto osvetlenia boli už skomponované a následne pripojené na už existujúcu kabeláž. Rozsah tohto projektu je naozaj mimoriadny, riadených je viac ako tisíc okien, pričom každé okno má vlastný plnofarebný RGB modul, ktorý umožňuje miešanie červenej, zelenej a modrej farby. Pre zaujímavosť dodajme, že na inštaláciu bolo použitých 3,5 km svetelných LED pásov výrobcu Osram.

Pri projektovaní osvetlenej fasády bolo potrebné myslieť aj na poveternostné podmienky. Osvetlenie je preto vyhotovené v odolnom prevedení so stupňom krytia IP67. Pre ešte väčšiu odolnosť boli svetelné prvky prikryté ochranným ťahokovom. Ten má však nielen ochranný, ale aj estetický význam, keďže vďaka dizajnovej perforácii vytvárajú LED pásy ešte zaujímavejší svetelný efekt.

Pre toto prestížne riešenie, ktoré je aktuálne v Bratislave celkom jedinečné, bolo potrebné doriešiť aj systém ovládania. To prebieha zvnútra budovy pomocou centrálneho riadiaceho systému Madrix Luna. Celá LED fasáda sa môže pochváliť rozlíšením 24×156 pixelov, pričom cez riadiaci program je možné vytvárať rôzne obrazce a svetelné scény. Pozoruhodné je, že obrazce môžu byť nielen statické ale aj dynamické. Jednotlivé scény sa dajú spúšťať napríklad aj v rôznych fázach a samotná luminiscenčná fasáda môže vhodne naviazaná na dianie vo vnútri budovy.

Svetelnú fasádu na Twin City Tower je možné využiť aj pri rôznych eventoch. Fasáda ponúka obrovskú škálu možností, ktoré naozaj závisia len od fantázie organizátorov. Ako príklad uveďme nedávny karaoke event, kedy bola svetelná fasáda využitá ako ekvalizér meniaci sa podľa toho, aké spevácke výkony podávali ľudia pred budovou. Takto vybavený exteriér sa ľahko stane dynamickým vyjadrením života, ktorý prebieha vo vnútri.

Interiérové osvetlenie v Twin City Tower spĺňa aj prísne štandardy

Ako sme už vyššie spomenuli, spoločnosť Smart Light sa postarala aj o interiérové osvetlenie vo vybraných častiach Twin City Tower. Veľkoryso navrhnuté lobby môže doslova hrať všetkými farbami a je možné ho opticky prepojiť so svetelnou fasádou. Vstupné osvetlenie je možné nastaviť tak, aby doslova lákalo ľudí a vstupnému priestoru dodalo náležitú prestíž.

Hlavným svetelným prvkom v lobby je atypicky riešený strop, ktorého farbu je možné zmeniť. Je prepojený s fasádou, takže sa mení presne podľa jej výrazu. Samozrejme, vďaka premyslenému riadiacemu systému je možné osvetlenie v lobby ovládať aj úplne nezávisle od fasády. Z lobby sa ale posuňme ďalej a to konkrétne do komunikačných priestorov a niektorých zasadačiek, aj tie sú totiž riešené špeciálne.

Pri niektorých miestnostiach požadoval investor, aby spĺňali štandardy certifikácie WELL. Tá sa opiera o viacero lekárskych výskumov sledujúcich prepojenie budov a ich vplyv na zdravie a spokojnosť ich užívateľov. Miestnosti, ktoré chcú tieto štandardy spĺňať, by mali byť čo najprívetivejšie pre tých, ktorí sa v nich nachádzajú. Certifikácia WELL je zameraná na kvalitu vzduchu, svetlo, podporu zdravej výživy, zabezpečenie pitného režimu a celkového komfortu. 

Pre vybrané miestnosti teda bolo navrhnuté špeciálne interiérové osvetlenie, ktoré je v súlade s WELL certifikátmi. Celý systém je nastavený tak, aby bolo svetlo čo najpríjemnejšie a najprirodzenejšie a aby za žiadny okolností nepôsobilo rušivo. Vo všetkých smeroch sa teda v prípade Twin City Tower podarilo naplniť aj tie najnáročnejšie požiadavky investora.

Cestou k akustickému komfortu je aj správny výber osvetlenia